Rekrutujemy przyjaźnie!

QMAF jest członkiem Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Celem Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji jest promowanie dobrych praktyk w rekrutacji i tworzenie standardów w tym zakresie, biorąc pod uwagę dbałość o relację z kandydatami i ich wrażenia z procesu rekrutacji.

Kodeks Dobrych praktyk w rekrutacji

Oto zasady, jakimi powinny się kierować firmy rekrutujące przyjaźnie:

Komunikujemy się z kandydatami.
Udzielamy informacji zwrotnej kandydatom na przesłane aplikacje i informujemy ich o tym, na jakim etapie procesu rekrutacyjnego się znajdują.

Jesteśmy otwarci na kontakt z kandydatem.
Kandydat powinien mieć możliwość przesłania nam swoich zapytań i powinien wiedzieć, kto jest jego partnerem po drugiej stronie procesu rekrutacji.

Jesteśmy rzetelni, profesjonalni i zaangażowani w relację z kandydatem.
Rzetelnie przygotowujemy się do kontaktu z kandydatem, także podczas rozmowy rekrutacyjnej. Traktujemy go jak szansę dla naszej firmy, a nie jak kolejnego petenta. Dbamy o relację z nim.

Dbamy o dobry przepływ informacji w firmie. Troszczymy się o to, by informacje na temat rekrutacji i kandydatów były sprawnie przekazywane w firmie zarówno do, jak i od kierowników liniowych.

Dbamy o to, by kandydat miał łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat procesu rekrutacji.
Na stronie internetowej, w zakładce Kariera i w innych materiałach dotyczących pracy w naszej firmie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym jej przebiegu.

Dbamy o to, by oferty pracy były jasno sformułowane.
Przygotowując ofertę pracy, zamieszczamy w niej konkretne informacje na temat danego stanowiska i oczekiwań wobec kandydata.

Dbamy o poufność i bezpieczeństwo danych kandydatów.
Wykorzystujemy technologie i procesy, które zapewniają maksymalną ochronę danych osobowych kandydatów.

Stale podnosimy kompetencje w zakresie zarządzania procesami rekrutacji oraz dzielimy się wiedzą z zakresu dobrych praktyk w tej dziedzinie.
Na bieżąco śledzimy informacje na ten temat, bierzemy udział w dyskusjach i wszelkiego rodzaju spotkaniach, a także zbieramy przykłady ciekawych rozwiązań, które można wdrożyć w firmach. Promujemy zasady przyjaznej rekrutacji w firmie i w środowisku rekruterów.

Szanujemy kandydatów.
Dbamy o to, by w procesie rekrutacji nie pojawiły się treści i zachowania dyskryminujące oraz bierzemy pod uwagę zaangażowanie czasowe kandydatów.


Kontakt

QMAF Sp. z o.o.
al. Karkonoska 10 lok. 219
53-015 Wrocław

NIP 9291848098
REGON 081069276
KRS 0000431832

Biuro

Office Manager
+48 71 715 66 12
+48 71 715 66 13
info@qmaf-quality.com


Kariera/Rekrutacja

Human Resources Management
career@qmaf-quality.com

Sprzedaż

Adam Franczak
Strategy & Development Director
+48 606 646 379
a.franczak@qmaf-quality.com


Zarząd

Maria-Magdalena Varga
Managing Director
m.varga@qmaf-quality.com