Polityka prywatności QMAF Sp. z o.o.

Tutaj możesz zapoznać się z pełnym brzmieniem naszej Polityki prywatności.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (zwane w skrócie RODO).

W związku z tym dokonaliśmy aktualizacji polityki prywatności.

Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych informacji.

Co to jest RODO?

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”.

Co daje Ci ta regulacja?

RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym co się z nimi dzieje.

Co możesz dzięki RODO?

 • wiedzieć jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy
 • poprawić swoje dane
 • przenieść swoje dane

Stosując RODO zapewniamy Ci, że:

 • przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu
 • przetwarzamy nie więcej danych niż jest to konieczne
 • chronimy Twoje dane i zapewniamy ich poufność

 

 

Polityka prywatności

Administratorem danych jest firma QMAF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-015) przy Al. Karkonoskiej 10, lok. 219, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431832, posiadająca REGON 081069276,NIP 9291848098.

Możesz skontaktować się z nami:

 • listownie na adres:
  QMAF Sp. z o.o.
  Al. Karkonoska 10, lok. 219
  53-015 Wrocław
 • mailowo na adres: info@qmaf-quality.com
 • lub telefonicznie pod numerem: +48 717156612

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie?

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko w wymaganym zakresie niezbędnym dla celów związanych z:
- realizacją procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 b) RODO)
- zawarciem i realizacją łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO)
- realizacją obowiązku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 c) RODO)
- realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Wszystkie dane, które przetwarzamy mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, a także firmom kurierskim, naszym kontrahentom oraz organom państwowym.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania

Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym oraz do zawarcia i wykonania umowy.

Jak długo przechowujemy informacje?

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne. Dane osobowe są usuwane, kiedy nie występuje cel przechowywania lub upłynie termin przechowywania wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Co możesz dzięki RODO?

Dzięki RODO możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa:

Prawo dostępu

W każdej chwili możesz zażądać od nas kopii informacji osobowych jakie posiadamy na Twój temat.

Prawo do wnoszenia poprawek i uzupełnień

W przypadku, gdy informacje osobowe jakie posiadamy są nieprawidłowe, nieaktualne lub niepełne, przysługuje Ci prawo do sprostowania, aktualizacji i uzupełnienia danych.

Prawo do usunięcia danych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych chyba, że istnieją dla nas w stosunku do Twoich danych ważne prawnie uzasadnione podstawy.
Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich informacji osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz także żądać od nas przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci możliwość wniesienia skarbi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Użycie plików cookie (ciasteczek)
Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych, pliki cookie umieszczane są na komputerze i innych urządzeniach osób odwiedzających naszą stronę internetową. Te pliki są głównie wykorzystywane do usprawnienia funkcjonowania strony, poprawy doświadczenia użytkownika lub w celu optymalizacji naszej strony internetowej, pomiaru ruchu na stronie oraz wykorzystania do wewnętrznych celów administracyjnych.
Więcej informacji na temat tego w jaki sposób używamy plików cookie, a również w jaki sposób odrzucić plik cookie znajduje się w linku Polityka plików cookie.

 

 

Polityka plików cookie

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma QMAF Sp. z o.o.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej będą informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Firma QMAF Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 


Kontakt

QMAF Sp. z o.o.
al. Karkonoska 10 lok. 219
53-015 Wrocław

NIP 9291848098
REGON 081069276
KRS 0000431832

Biuro

Office Manager
+48 71 715 66 12
+48 71 715 66 13
info@qmaf-quality.com


Kariera/Rekrutacja

Human Resources Management
career@qmaf-quality.com

Sprzedaż

Adam Franczak
Strategy & Development Director
+48 606 646 379
a.franczak@qmaf-quality.com


Zarząd

Maria-Magdalena Varga
Managing Director
m.varga@qmaf-quality.com