Polityka prywatności QMAF Sp. z o.o.

Tutaj możesz zapoznać się z pełnym brzmieniem naszej Polityki prywatności.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO).

W związku z tym dokonaliśmy aktualizacji polityki prywatności.

Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych informacji.

Co to jest RODO?

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”.

Co daje Ci ta regulacja?

RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym co się z nimi dzieje

Co możesz dzięki RODO?

 • wiedzieć jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy
 • poprawić swoje dane
 • przenieść swoje dane

Stosując RODO zapewniamy Ci, że:

 • przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu
 • przetwarzamy nie więcej danych niż jest to konieczne
 • chronimy Twoje dane i zapewniamy ich poufność

Polityka prywatności

Administratorem danych jest firma QMAF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-015) przy Al. Karkonoskiej 10, lok. 219, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431832, posiadająca REGON 081069276,NIP 9291848098.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych naszych kandydatów, pracowników, klientów i użytkowników naszej strony internetowej. Dane osobowe na naszej stronie internetowej są zbierane tylko w wymaganym zakresie. Celem tego dokumentu jest poinformowanie użytkownika o kategoriach danych osobowych jakie zbieramy, celach do jakich wykorzystujemy te dane oraz sposobach ich przetwarzania. Naszym celem jest również stosowanie zasady przejrzystości wynikającej z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE2016/679 (zwane RODO).

Jakie informacje zbieramy?

Gromadzimy takie dane jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz inne istotne informacje pobierane bezpośrednio z CV. Dane przesyłane nam są w sposób elektroniczny, poprzez bezpośrednią aplikację na naszej stronie internetowej lub też poprzez aplikację złożoną na portalu z ofertami pracy należącym do strony trzeciej.

Jak wykorzystujemy informacje o osobie.

Przechowujemy informacje o osobie, używamy ich i ujawniamy je tylko dla uzasadnionych celów prowadzenia działalności biznesowej.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów i kandydatów przetwarzane są jedynie wówczas gdy posiadamy podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art.  6 RODO może być:

 • Twoja zgoda
 • niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania umowy
 • wypełnienie obowiązku prawnego
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

 

Jak długo przechowujemy informacje

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne. Dane osobowe są usuwane, kiedy nie występuje cel przechowywania lub upłynie termin przechowywania wymagany przepisami prawa, chyba że konieczność dalszego przechowywania danych osobowych występuje ze względu na zawarcie umowy lub realizację umowy.


Co możesz dzięki RODO?

Dzięki RODO możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa:

Prawo dostępu
W każdej chwili możesz zażądać od nas kopii informacji osobowych jakie posiadamy na Twój temat. Jeżeli istnieje do tego ważny powód i jeżeli postanowienia RODO na to pozwalają, możemy odmówić przychylenia się do żądania udostępnienia kopii danych osobowych lub pewnych elementów tego żądania. W przypadku odrzucenia żądania lub jego części, wyjaśnimy powody naszej odmowy.

Prawo do wnoszenia poprawek i uzupełnień
W przypadku, gdy informacje osobowe jakie posiadamy są nieprawidłowe, nieaktualne lub niepełne, przysługuje Ci prawo do sprostowania, aktualizacji i uzupełnienia danych.

Prawo do usunięcia danych
W pewnych okolicznościach przysługuje Ci prawo do żądania, aby informacje osobowe jakie posiadamy na Twój temat zostały usunięte, np. w przypadku, gdy informacje nie są już niezbędne do celów w jakich były gromadzone lub przetwarzane, lub też gdy przetwarzanie przez nas tych informacji oparte było na udzielonej przez osobę zgodzie i nie istnieją żadne inne podstawy prawne uprawniające nas do przetwarzania tych informacji.

Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania
W pewnych okolicznościach przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas informacji osobowych.  Na przykład, gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy i gdy nie istnieją ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania o charakterze nadrzędnym do praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich  informacji osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych
W pewnych okolicznościach przysługuje Ci prawo do otrzymania dotyczących Cię danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Na żądanie dane mogą zostać przekazane Tobie lub bezpośrednio stronie trzeciej. Powyższe prawo ma zastosowanie jedynie w stosunku do informacji osobowych, które:

 • zostały nam uprzednio przekazane na podstawie zgody lub na podstawie umowy
 • są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza rozporządzenie RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Użycie plików cookie (ciasteczek)
Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych, pliki cookie umieszczane są na komputerze i innych urządzeniach osób odwiedzających naszą stronę internetową. Te pliki są głównie wykorzystywane do usprawnienia funkcjonowania strony, poprawy doświadczenia użytkownika lub w celu optymalizacji naszej strony internetowej, pomiaru ruchu na stronie oraz wykorzystania do wewnętrznych celów administracyjnych.
Więcej informacji na temat tego w jaki sposób używamy plików cookie, a również w jaki sposób odrzucić plik cookie znajduje się w linku Polityka plików cookie.


Kontakt z nami:
adres pocztowy:

QMAF Sp. z o.o.
Al. Karkonoska 10, lok. 219
 53-015 Wrocław
E-mail: info@qmaf-quality.com
Tel.: +48 717156612


Osoby kontaktujące się z nami zostaną poproszone o potwierdzenie tożsamości.

Polityka plików cookie

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma QMAF Sp. z o.o.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej będą informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Firma QMAF Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 


Kontakt

QMAF Sp. z o.o.
al. Karkonoska 10 lok. 219
53-015 Wrocław
POLAND

NIP 9291848098
REGON 081069276
KRS 0000431832

Biuro

Office Manager
+48 71 715 66 12
+48 71 715 66 13
info@qmaf-quality.com


Kariera/Rekrutacja

Human Resources Management
career@qmaf-quality.com

Sprzedaż

Adam Franczak
Strategy & Development Director
+48 606 646 379
a.franczak@qmaf-quality.com


Zarząd

Maria-Magdalena Varga
Managing Director
+48 501 066 105
m.varga@qmaf-quality.com